منتورینگ


ارائه خدمات منتورینگ برای کسب و کارها

منتورینگ چیست؟

منتورینگ را معمولاً به این صورت تعریف می‌کنند: یک رابطه‌ی حرفه‌ای که طی آن، یک شخص باتجربه و آگاه (منتور) به فرد دیگری کمک می‌کند تا مهارت‌ها و دانشش را در زمینه‌ی حرفه‌ای مشخصی ارتقا دهد.

منتور  کسی است که به شما کمک می کند مهارت های خود را رشد دهید، تصمیمات بهتری بگیرید و دیدگاه های جدیدی در مورد زندگی و حرفه‌ی خود به دست آورید. به عنوان یک منتی (فردی که از دانش و تجربه ی منتور کمک می گیرد)، شما از تجربیات منتور برای راهنمایی در مورد شغل یا زندگی در حال حاضر و آینده خود استفاده می کنید.

چرا منتورینگ مهم است؟

منتورینگ از این جهت مهم است که به کارکنان این فرصت را می‌دهد تا در نقش‌های خود توسعه یافته و شایستگی بیشتری کسب کنند و همچنین برای فرصت‌های رشد در آینده آماده شوند.

ارائه این فرصت‌ها برای سازمان‌هایی که می‌خواهند کارکنان مستعد خود را جذب، حفظ و درگیر کنند، کلیدی است.

 

خدمات