درباره ما


خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها، آموزش و توانمندسازی، حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است. این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد. از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.


اهداف


توسعه صنایع دستی استان

توسعه منابع انسانی خلاق

حل مسائل اجتماعی و فرهنگی به شکل خلاقانه و نوآورانه

ایجاد زیرساخت توسعه اقتصاد فرهنگ
بکارگیری ظرفیت های بالقوه گردشگری در استان
تولید محتوا در سطوح علمی و سطوح کاربردی
حلقه های پیشران سبک زندگی و توسعه بکارگیری علوم انسانی در حل مسائل جامعه